Thiết kế nhà hàng Nhật - Thảo Điền Quận 2

Công trình do VNDB thiết kế năm 2018.

Mặt bằng tầng trệt công trình

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: